Miejsca pielgrzymkowe w Warszawie

Wybór miejsc pielgrzymkowych
 • Kościoły Starego i Nowego Miasta: katedra św. Jana (pochowani prymasi Polski), kościół jezuitów Matki Boskiej Łaskawej (z wizerunkiem MB Łaskawej, patronki Stolicy), kościół św. Marcina przy ul. Piwnej (bardzo ciekawie wkomponowane elementy ocalałe z wojny), kościół paulinów przy ul. Długiej (stąd ruszają warszawskie pielgrzymki piesze na Jasną Górę), kościół św. Jacka (dominikanie), kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu (relikwie bł. Władysława z Gielniowa – patrona Warszawy), kościół seminaryjny, kościół wizytek z pomnikiem prymasa Wyszyńskiego (tu mieszkał ks. Jan Twardowski), kościół św. Krzyża.
 • Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – Stare Miasto.
 • Plac Piłsudskiego – krzyż papieski (pomnik upamiętniający 1. mszę odprawioną przez Jana Pawła II na polskiej ziemi w czerwcu 1979 r.), tablica upamiętniająca uroczystości pogrzebowe Prymasa Wyszyńskiego.
 • Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki i jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (ul. Hozjusza 2). Miejsce, o które dbają liczni wolontariusze. Przybyło tu już ponad milion pielgrzymów.
 • Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków na Wilanowie – kościół to votum narodu za Konstytucję 3 Maja, budowany w większości ze składek społecznych. Panteon to miejsce pochówku wielu znanych Polaków m.in. ks. Jana Twardowskiego.
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (ul. Żytnia) – znajduje się tam też nieduże muzeum Świętej, na wizytę należy się umówić na furcie Zgromadzenia.
 • Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) – zgromadzenie jezuitów.
 • Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży (Siekierki, ul. Gwintowa 3) – zakon pijarów, miejsce objawień Maryjnych z 1943 r.
 • Choszczówka – dom zakupiony przez prymasa Wyszyńskiego. Odbywały się tam zjazdy Episkopatu Polski, a obecnie ma tu swoją siedzibę Instytut Prymasowski. Można zwiedzać kaplicę i dawne mieszkanie Prymasa (wycieczka na ok. 3 godz.).
Pielgrzymka do Warszawy – grupy zorganizowane - 1 DNIOWA
 • Starówka
  • spacer: Zamek Królewski, plac Zamkowy, Rynek,
  • wejście do katedry i krypt – modlitwa przy grobie prymasa Wyszyńskiego i przed figurą Cudownego Pana Jezusa,
  • zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego (polecamy zwiedzanie z przewodnikiem),
  • wizyta w kaplicy dziennej adoracji kościoła MB Łaskawej – patronki Warszawy,
  • wizyta w punkcie widokowym na Gnojnej Górze,
  • spacer ul. Nowomiejską przez Barbakan, następnie ul. Długą do katedry polowej Wojska Polskiego – zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego,
  • przejazd lub spacer na plac Piłsudskiego – krzyż papieski i miejsce uroczystości pogrzebowych prymasa Wyszyńskiego.
 • Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków (przejazd i zwiedzanie).
 • Wilanów – ogrody (przejazd i zwiedzanie).
Pielgrzymka do Warszawy – grupy zorganizowane - 2 DNIOWA

Dzień 1. (plan jak podczas pielgrzymki 1-dniowej)

 • Starówka
  • spacer: Zamek Królewski, plac Zamkowy, Rynek,
  • wejście do katedry i krypt – modlitwa przy grobie prymasa Wyszyńskiego i przed figurą Cudownego Pana Jezusa,
  • zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego (polecamy zwiedzanie z przewodnikiem),
  • wizyta w kaplicy dziennej adoracji kościoła MB Łaskawej – patronki Warszawy,
  • wizyta w punkcie widokowym na Gnojnej Górze,
  • spacer ul. Nowomiejską przez Barbakan, następnie ul. Długą do katedry polowej Wojska Polskiego – zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego,
  • przejazd lub spacer na plac Piłsudskiego – krzyż papieski i miejsce uroczystości pogrzebowych prymasa Wyszyńskiego.
 • Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków (przejazd i zwiedzanie).
 • Wilanów – ogrody (przejazd i zwiedzanie).

Dzień 2.

 • Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie kościoła św. Stanisława Kostki i muzeum ks. Jerzego.
 • Spacer po jednym z cmentarzy warszawskich (np. Powązki Wojskowe).
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Siostry Faustyny.
 • Wizyta w jednym z warszawskich muzeów lub przejazd do Choszczówki (miejsce związane z prymasem Wyszyńskim).
Pielgrzymka do Warszawy – grupy zorganizowane - 3 DNIOWA

Dzień 1. (plan jak podczas pielgrzymki 1-dniowej)

 • Starówka
  • spacer: Zamek Królewski, plac Zamkowy, Rynek,
  • wejście do katedry i krypt – modlitwa przy grobie prymasa Wyszyńskiego i przed figurą Cudownego Pana Jezusa,
  • zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego (polecamy zwiedzanie z przewodnikiem),
  • wizyta w kaplicy dziennej adoracji kościoła MB Łaskawej – patronki Warszawy,
  • wizyta w punkcie widokowym na Gnojnej Górze,
  • spacer ul. Nowomiejską przez Barbakan, następnie ul. Długą do katedry polowej Wojska Polskiego – zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego,
  • przejazd lub spacer na plac Piłsudskiego – krzyż papieski i miejsce uroczystości pogrzebowych prymasa Wyszyńskiego.
 • Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków (przejazd i zwiedzanie).
 • Wilanów – ogrody (przejazd i zwiedzanie).

Dzień 2. (plan jak podczas pielgrzymki 2-dniowej)

 • Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie kościoła św. Stanisława Kostki i muzeum ks. Jerzego.
 • Spacer po jednym z cmentarzy warszawskich (np. Powązki Wojskowe).
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Siostry Faustyny.
 • Wizyta w jednym z warszawskich muzeów lub przejazd do Choszczówki (miejsce związane z prymasem Wyszyńskim).

Dzień 3.

 • Niepokalanów (plan zwiedzania jak dla osób indywidualnych)
  • miejsce stworzone przez św. Maksymiliana Kolbe, bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Kolbe,
  • kaplica św. Maksymiliana,
  • Panorama Tysiąclecia – ruchoma szopka przedstawiająca historię Kościoła w Polsce,
  • muzea – św. Maksymiliana, Papieskie i Strażackie (strażacy w habitach!),
  • kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – za odwiedzenie Kaplicy Adoracji i bazyliki można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • opcjonalnie przejazd do Żelazowej Woli i Brochowa – miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem
  • Żelazowa Wola – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, do zwiedzania udostępniony jest dom rodzinny kompozytora i piękny park. W sezonie letnim w weekendy odbywają się tu koncerty chopinowskie,
  • Brochów – kościół, w którym został ochrzczony Fryderyk Chopin – bardzo ciekawa sakralna architektura obronna.

Rezerwacja